Birchwood at Brambleton – Brambleton, VA

Sort by:
$399,990
MLS # VALO404002
2 Beds
2 Baths
1,245 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$564,990
MLS # VALO402788
4 Beds
3 Baths
2,519 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$369,990
MLS # VALO402772
2 Beds
2 Baths
1,245 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$399,990
MLS # VALO402774
2 Beds
2 Baths
1,414 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$445,000
MLS # VALO402500
2 Beds
2 Baths
1,064 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$547,900
MLS # VALO400736
3 Beds
3 Baths
0 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$528,900
MLS # VALO400732
3 Beds
3 Baths
1,994 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$552,900
MLS # VALO400734
4 Beds
3 Baths
0 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$653,644
MLS # VALO400740
3 Beds
3 Baths
3,637 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$690,898
MLS # VALO400742
4 Beds
4 Baths
4,071 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$439,990
MLS # VALO402008
3 Beds
3 Baths
2,253 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$439,990
MLS # VALO402022
3 Beds
3 Baths
2,253 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$749,000
MLS # VALO400986
3 Beds
3 Baths
2,822 Sqft
Status: Pending
Property Type: Detached
$489,900
MLS # VALO401814
3 Beds
2 Baths
1,953 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$449,990
MLS # VALO399898
3 Beds
3 Baths
2,253 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$489,990
MLS # VALO395938
2 Beds
2 Baths
2,022 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$499,990
MLS # VALO395944
3 Beds
2 Baths
1,943 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$529,990
MLS # VALO397382
3 Beds
3 Baths
2,038 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse