Birchwood at Brambleton – Brambleton, VA

Sort by:
$685,120
MLS # VALO400816
4 Beds
4 Baths
4,169 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$404,990
MLS # VALO400798
2 Beds
2 Baths
1,245 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$459,990
MLS # VALO399898
3 Beds
3 Baths
2,253 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$414,999
MLS # VALO397922
2 Beds
2 Baths
1,245 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$399,990
MLS # VALO397648
2 Beds
2 Baths
1,410 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$489,990
MLS # VALO395938
2 Beds
2 Baths
2,022 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$499,990
MLS # VALO395940
3 Beds
2 Baths
1,773 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$499,990
MLS # VALO395944
3 Beds
2 Baths
1,943 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$690,898
MLS # VALO397374
4 Beds
4 Baths
4,198 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$653,644
MLS # VALO397372
3 Beds
4 Baths
3,698 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$550,490
MLS # VALO397382
3 Beds
3 Baths
2,038 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$499,900
MLS # VALO397050
2 Beds
2 Baths
1,455 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$612,990
MLS # VALO396970
3 Beds
3 Baths
2,661 Sqft
Status: Active
Property Type: End Of Row/townhouse
$612,990
MLS # VALO396972
3 Beds
3 Baths
2,642 Sqft
Status: Active
Property Type: End Of Row/townhouse
$622,990
MLS # VALO396974
3 Beds
3 Baths
2,971 Sqft
Status: Active
Property Type: Row/townhouse
$449,990
MLS # VALO396590
3 Beds
3 Baths
2,253 Sqft
Status: Pending
Property Type: Condominium
$479,990
MLS # VALO396408
3 Beds
3 Baths
2,300 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium
$369,990
MLS # VALO395928
2 Beds
2 Baths
1,074 Sqft
Status: Active
Property Type: Condominium